Cena povinného ručení - srovnání

Cena povinného ručení se stanoví snadno pomocí kalkulačky. Současnou výši pojistného za Vaše motorové vozidlo zjistíte, poměrně rychle. Díky srovnávači můžete vyhodnotit, zda vykalkulovaná cena není příliš vysoká. Díky srovnávači se nabízí možnost porovnání. Speciální srovnávače vyhodnotí Vaše požadavky na pojištění vozidla a porovnají jednotlivé pojistné nabídky od ostatních pojišťovacích subjektů. Pro srovnání je důležité uvézt především přesně kubaturu předmětného motorového vozidla, výkon motoru, účel použití vozidla a předchozí průběh pojištění. Až po té je vykalkulováno pojistné za povinné ručení, kalkulátor společně se srovnávačem porovnají ceny jednotlivých pojišťovacích subjektů a doporučí nejlevnější pojistnou nabídku. Nutno uvézt, že se jedná jen o informativní stanovení ceny. Ve srovnávačích jsou vždy uvedeny nejzákladnější a nejnižší pojistné limity. Povinné ručení z kalkulátoru a srovnávače poskytne jen přibližný výsledek porovnání, je ho tedy nutno brát pouze jako typ na příležitost k získání levnějšího pojištění. Pokud budete chtít uzavřít novou smlouvu s vytipovaným pojistným subjektem – ověřte si cenu přímo ve vybrané pojišťovně.

Co ovlivňuje cenu

Cena povinného ručení se díky srovnávači může poměrně dost snížit a povede k získání levnějšího zákonného pojištění. Jak již bylo uvedeno, vykalkulovaná cena je jen přibližná. I když by se mělo jednat o nezávislé kalkulátory a porovnávače, nemusí být výše daného pojistného úplně přesná. Cenu pojistného mohou ještě ovlivňovat nejrůznější faktory, které cenu mohou zvýšit, nebo naopak snížit. Co tedy může ještě dále ovlivnit cenu za auto pojistku? Povinné ručení z kalkulátoru a srovnávače pracuje jen se základními limity pojistného plnění. Cenu může ovlivnit rozsah pojistného krytí a spoluúčast, slevové akce a především bonusy a malusy z předchozího průběhu pojištění.

Levné pojistné nemusí být i výhodné

Povinné ručení z kalkulátoru a srovnávače vytipuje dosažitelné nejlevnější pojištění. Ale pozor! Levné ještě nemusí znamenat, že je také i výhodné! Vše záleží na dohodnutých pojistných podmínkách v pojistné smlouvě.

výhodné povinné ručení teď hned, posuzujte povinné ručení dle kvality, vyberte povinné ručení bez starostí